Ta kontakt med oss i dagtk

Telefon: 73 19 65 00

Kjøp av krav

Kjernen i vårt tilbud er inkasso. I tillegg til inkasso har vi en rekke tjenester som forbedrer pengeflyten din, øker inntektene og reduserer risikoen.

Dehli Inkasso AS tilbyr å kjøpe dine forfalte pengekrav.

Dersom vi ønsker å kjøpe ditt krav overtar vi risikoen for skyldners betaling av kravet. Du får oppgjør for kravet ditt, og hvor mye vi betaler for kravet varierer ut i fra risikoen vi anser kravet å være.

Mange bedrifter har i dag ikke tid eller kompetanse til å få inn utestående krav. Dehli Inkasso AS har lang erfaring med innkreving og gjør dette på en ryddig måte i henhold til god inkassoskikk. Vi har advokater som jobber for oss i kompliserte saker om nødvendig.

Vi kjøper forfalte pengekrav fra bedrifter, konkursbo samt privatpersoner.