Ta kontakt med oss i dagtk

Telefon: 73 19 65 00

Om oss

Dehli Inkasso AS ble stiftet 010114. Styreleder er Adv. Inger Dehli. Dehli Inkasso AS har bevilgning gitt av finanstilsynet for å drive inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalt pengekrav (inkassoloven) § 30 annet ledd, jf. §§ 4 og 5. Vi har kontorer i Steinkjer og Trondheim, og er per i dag 6 ansatte. Våre ansatte har en høy faglig kompetanse.

Dehli Inkasso AS ser for seg å være en ledende aktør innenfor fakturaservice og inkasso i Norge. Våre internettbaserte systemer er optimalisert for effektiv innkreving av fordringer med utskrift, pakking og utsendelse av fakturaer og inkassokrav.

Dehli Inkasso AS tilbyr outsourcing av fakturaadministrasjon ovenfor selskaper, organisasjoner og off. forvaltning. Ved outsourcing av hele eller deler av bedriftens fakturalogistikk gis våre kunder anledning til å prioritere kjernevirksomheten, samtidig som man oppnår redusert kapitalbinding og finansielle kostnader. I tillegg vil man oppnå lavere administrative kostnader og forebygger tap på krav.

Dehli Inkasso AS har som mål er å tilrettelegge for rutiner som i størst mulig grad forebygger inkasso krav og dermed reduserer risiko for tap på fordringer. For å oppnå dette vil vi være en aktiv medspiller og tilrettelegger for våre kunder.

Dehli Inkasso AS har gjort betydelige investeringer i utvikling av eget IT system, hvor fokuset er utvikling av internettbaserte løsninger innen fakturaservice og inkasso.

Foretaksnummer: 913 107 454