Ta kontakt med oss i dagtk

Telefon: 73 19 65 00

Purreservice

Kjernen i vårt tilbud er inkasso. I tillegg til inkasso har vi en rekke tjenester som forbedrer pengeflyten din, øker inntektene og reduserer risikoen.

Purreservice er et tilbud til de av våre kunder som selv sender faktura, og ønsker at vi skal sende ut purring og inkassovarsel for dem. Du kan som kunde selv legge inn de fakturaene du ønsker purret via vår internett løsning. Dehli Inkasso AS tar seg da av oppfølgingsprosessen videre.

Du kan også sende oss saker på fil, vi leser inn filen samme dag og sender inkassovarsel.

Du mottar rapportering etter avtale. Vi gir våre kunder en mer effektiv purreprosess som reduserer tap på fordringene.