Ta kontakt med oss i dagtk

Telefon: 73 19 65 00

Inkasso utland

Kjernen i vårt tilbud er inkasso. I tillegg til inkasso har vi en rekke tjenester som forbedrer pengeflyten din, øker inntektene og reduserer risikoen.

Dehli Inkasso AS har opparbeidet et nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Dette er et resultat av at vi har valgt å etablere oss der våre kunder har sine kunder. Du har én kontaktperson for alle saker, uansett om du bruker oss i ett land eller flere land. Hos oss er du sikret behandling av alle typer krav på et høyt profesjonelt nivå.

Inkasso mot privatpersoner i utlandet.
Ved mottagelsen av inkassooppdraget mot privatpersoner sendes betalingsoppfordring til skyldner. Henvendelsen vil bli rettet til skyldner på norsk, engelsk eller på skyldners språk om du ønsker en avtale på dette. Etter at betalingsfristen er utløpt, følges saken opp med telefonhenvendelse, samtidig som vi sender skriftlig purring.

Du vil få tilgang til grunnleggende kredittinformasjon om alle norske bedrifter og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig. Du har tilgang på informasjon elektronisk eller over telefon via din saksbehandler. Det er kun bedrifter som kan inngå avtale om kredittopplysning, ikke privatpersoner.

Det er ønskelig at følgende opplysninger fremlegges i denne type oppdrag: skyldners navn, adresse og hjemland telefonnummer og/eller mobilnummer fødselsdato/personnummer.

Uteblir innbetaling/avtaler med skyldner, foretas en kredittvurdering. Dette for å avgjøre om vi vil anbefale at saken overføres til vår samarbeidspartner i skyldners hjemland for eventuelt rettslig inndrivelse. En sak blir aldri overført til våre samarbeidspartnere uten avtale med oppdragsgiver. Avtale på internasjonal inkasso signeres separat.