Ta kontakt med oss i dagtk

Telefon: 73 19 65 00

Inkasso overvåkning

Kjernen i tilbudet vårt er inkasso. I tillegg til inkasso har vi en rekke tjenester som forbedrer pengeflyten din, øker inntektene og reduserer risikoen.

Vår seksjon for langtidsinkasso behandler fordringer som tidligere er forsøkt innkrevet ved ordinær og eller rettslig inkassobehandling.

Arbeidet med disse sakene foregår langsiktig da det viser seg at det ofte er mulig å få oppgjør på fordringer over tid. Skyldnerne kredittsjekks regelmessig for å overvåke deres økonomiske situasjon.

Overvåkning av skyldneren pågår inntil foreldelse inntrer. Ved periodens utløp returneres saken oppdragsgiver omkostningsfritt. Dersom det er inngått ordinære nedbetalingsavtale/lønnstrekk og lignende kan enkeltsaker beholdes inntil nedbetalingsavtalen er fullført.